Hlavní obsah

dojet

Dokonavé sloveso

  1. (přijet) kam arrive at/in sth, get swh(až do) reach sth(do cíle) finish
  2. (dohnat) koho catch upBrE draw level with sb
  3. (přivézt) pro koho/co get, fetch sb/sth(vyzvednout) pick sb up
  4. hovor. expr.(doplatit) na co pay for sthNa to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

Vyskytuje se v

trip: make the trip to sth(za)jet, dojet kam

journey: Have a safe journey.Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.

safe: Have a safe journey.Dobře dojeď(te).

undoing: Drink was her undoing.Pití ji zničilo., Na pití dojela.