Hlavní obsah

dojet

Dokonavé sloveso

  1. (přijet) kam arrive at/in sth, get swh(až do) reach sth(do cíle) finish
  2. (dohnat) koho catch upBrE draw level with sb
  3. (přivézt) pro koho/co get, fetch sb/sth(vyzvednout) pick sb up
  4. hovor. expr.(doplatit) na co pay for sthNa to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

Vyskytuje se v

trip: (za)jet, dojet kammake the trip to sth

journey: Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.Have a safe journey.

safe: Dobře dojeď(te).Have a safe journey.

undoing: Pití ji zničilo., Na pití dojela.Drink was her undoing.

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.