Hlavní obsah

reach [riːtʃ]

Podstatné jméno

  • dosah ruky, nástroje ap.within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenouout of/beyond reachmimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškou

Vyskytuje se v

reach down: reach sth downfor sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.

reach out: reach out (a hand)for sth natáhnout ruku, natáhnout se po čem

arm: within arms reachna dosah ruky

compromise: reach a compromise between sth and sthnajít kompromis mezi čím a čím

ear: reach sb's earsdonést se (až) ke komu zpráva ap.

fever pitch: reach fever pitch(vy)vrcholit, dosáhnout vrcholu aktivita, emoce ap.

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

upper: the upper reaches of sthhorní tok čeho