Hlavní obsah

dorazit

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se) kam arrive, get swh, reach sth, kam do kdy(určitého místa) make sthdorazit kam včasarrive swh on time
  2. (usmrtit) koho finish sb (off)
  3. expr.(dojíst, dopít) co finish sth

Vyskytuje se v

doraz: na dorazjet ap. to the limit, naplno flat out, all out

cíl: dorazit k cílireach one's destination

dosud, doposud: Dosud nedorazili.They haven't arrived yet.

přesně: Dorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.