Hlavní obsah

dorazit

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se) kam arrive, get swh, reach sth, kam do kdy(určitého místa) make sthdorazit kam včasarrive swh on time
  2. (usmrtit) koho finish sb (off)
  3. expr.(dojíst, dopít) co finish sth

Vyskytuje se v

cíl: dorazit k cílireach one's destination

dorazit: dorazit kam včasarrive swh on time

dosud, doposud: Dosud nedorazili.They haven't arrived yet.

přesně: Dorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.

doraz: na dorazjet ap. to the limit, naplno flat out, all out