Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (směřování ap.) goal(závodu) finish(střely ap.) targetcíl cestydestinationtrefit cílhit the targetminout cílmiss the targetdorazit k cílireach one's destination
  2. (záměr) aim, goal, target(i vojenské operace ap.) object(ive)dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

Vyskytuje se v

bez, beze: bez cíle bloudit ap.aimlessly

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

podařit se: Podařilo se splnit cíl.The goal was achieved.

primární: Naším primárním cílem je ...Our primary aim is ...

vytknout: vytknout si co za cílmake it one's goal to do sth., set osf the aim of doing sth

vytyčit: vytyčit (si) cílset (osf) a goal, set (osf) a target

accomplish: dosáhnout (svého) cíleaccomplish one's goal

keynote: programové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.keynote address/speech

mystery: výlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznámamystery tour/trip

set: stanovit si cílset osf a target

speech: přednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.keynote speech

goal: dosáhnout svého cíle, splnit si svůj cílachieve one's goal

lap: Dvě kola do cíle.Two laps to go.

cíl: cíl cestydestination