Hlavní obsah

goal [gəʊl]

Podstatné jméno

  1. sport.branka, brána
  2. sport.gól
  3. cíl, meta osobní ap.achieve one's goaldosáhnout svého cíle, splnit si svůj cíl

Vyskytuje se v

accomplish: dosáhnout (svého) cíleaccomplish one's goal

difference: brankový rozdíl, rozdíl skóresport. goal difference

garbage: ušmudlaný gól, haluz gól se štěstímsport. garbage goal

make: dát branku, skórovatmake a goal

penalty: gól z penaltypenalty goal

safe: Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.Our team made the game safe with the third goal.

short: neplnit plán, být za plánembe short of the target/goal

short-handed: gól vstřelený ve vlastním oslabeníshort-handed goal

unassisted: gól bez asistencesport. unassisted goal

own goal: dát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout siscore an own goal

branka: vstřelit brankuscore (a goal)

gól: sport. dát gólscore (a goal), AmE též tally (a goal)

vítězný: sport. vítězný gólwinning goal, winner, rozhodující decider

vlastní: sport. vlastní gólown goal

výkop: výkop od bránygoal kick

vyrovnávací: sport. vyrovnávací gólBrE equalizer, AmE game-tying goal

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

ofsajd: Gól padl z ofsajdu.The goal was offside.

podařit se: Podařilo se splnit cíl.The goal was achieved.

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vytknout: vytknout si co za cílmake it one's goal to do sth., set osf the aim of doing sth

vytyčit: vytyčit (si) cílset (osf) a goal, set (osf) a target

goal: dosáhnout svého cíle, splnit si svůj cílachieve one's goal