Hlavní obsah

brána

Vyskytuje se v

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* on

brát si: ber(te) sijez(te) help yourself (to some food)

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

potaz: brát v potazco take sth into consideration, allow for sth

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

dluh: brát na dluhbuy on credit

droga: brát drogytake drugs, hovor. do drugs

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

prášek: brát práškytake pills

v, ve: brát v úvahutake into consideration

váha: brát co na lehkou váhupodceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

výkop: výkop od bránygoal kick

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

pilulka: brát antikoncepční pilulkybe on the pill

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

vstupní: vstupní bránagateway

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

rezerva: brát co s rezervou historku ap.take sth with a pinch of salt

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

brána: platební bránapayment gateway