Hlavní obsah

pass [pɑːs]

Sloveso

 1. sb/sth minout co, přejít, (pro)jít kolem koho/čehoLet me pass.Nech mě projít.
 2. (pro)jít, (pro)jet, přejít někudyWe are just passing through.Jenom projíždíme.
 3. vést, procházet kudy cesta, potrubí ap.
 4. sth through sth protáhnout, provést, provléct co kudypass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.
 5. sth to sb podat komu co rukou
 6. pass (down) from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.
 7. pass from sth (in)to sth měnit se, přecházet z čeho na co skupenství ap.
 8. sth to sb předat (dál) co komu informaci
 9. sport.přihrát, nahrát, poslat míč, puk ap.
 10. (u)plynout, uběhnout, ubíhat čas ap.
 11. (s)trávit, přečkat časpass (the) timekrátit si čas
 12. pass (out) přejít, pominout, zmizet nervozita ap.
 13. pass through projít, procházet stadiem ap.
 14. proběhnout událostcome to passdojít k čemu, nastat co
 15. překonat, překročit limit ap.
 16. hl. AmEpředjíždět, předběhnout soupeře ap.
 17. složit, udělat zkoušku ap., projít u zkoušky ap.
 18. sb uznat za způsobilého, nechat projít u testů ap., uschopnit pacienta koho
 19. schválit, přijmout zákon ap.
 20. pass sentence on sb vynést rozsudek nad kým

Vyskytuje se v

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fancy: just a passing fancyjen pomíjivé zalíbení, jen poblouznění

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

lift: (ski) lift passskipas, permanentka na lyžařský vlek

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

examination: pass examinationsudělat zkoušky

pass on: Pass it on.Pošli to dál.