Hlavní obsah

move [muːv]

Sloveso

 1. (po)hnout (se), hýbat (se), pohybovat (se)move asideuhnout (stranou), přen. odejít, udělat místo nové generaci ap.get movingdát (se) do pohybumove one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici
 2. přesunout (se), posunout (se)
 3. (začít) jednat, podniknout krok(y)
 4. (pře)stěhovat (se)
 5. přeložit koho
 6. to sth přestoupit, přejít kam, přeorientovat se na jinou činnost
 7. move towards/to sth spět, blížit se, přibližovat se k čemu
 8. postupovat, vyvíjet se situace ap.
 9. not to be moved stát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit
 10. sb to do sth přimět, pohnout koho k čemumove sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu
 11. dojmout
 12. navrhnout, předložit návrh ap.
 13. táhnout v šachu

Vyskytuje se v

around: move aroundpřesouvat (se)

move along: Move along!Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!

move on: move sb onnařídit pokračovat komu policista

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

round: move roundpřesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místo

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

downwards: move downwardssnižovat se míra ap.

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

house: move housepřestěhovat se změnit bydliště

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

moving: mat. moving averageklouzavý průměr

outwards: move sth outwardpovytáhnout co zevnitř

right: move to the rightposunout se doprava na politickém spektru

shrewd: shrewd movechytrý tah životní ap.

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie výrobce ap.

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

close: She moved closer.Přiblížila se.

keep: Keep moving.Nezastavuj se.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

pohyblivý: pohyblivý chodník pojízdnýmoving pavement

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

stěhovák: stěhováciBrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover(s), AmE moving company

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!

odstěhovat se: Odstěhoval se na venkov.He moved to the country.

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

pohnout: Pohni!Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

pohyblivý: pohyblivé obrázkymoving pictures

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

šoupnout: Šoupni se!Move over!

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

uvolnit: uvolnit místo komu/čemunovějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move over

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

pohnout se: pohnout se z místa s řešením ap.get things moving

zadek: pohnout zadkem hnout seboumove one's ass