Hlavní obsah

move [muːv]

Sloveso

 1. (po)hnout (se), hýbat (se), pohybovat (se)move asideuhnout (stranou), přen. odejít, udělat místo nové generaci ap.get movingdát (se) do pohybumove one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici
 2. přesunout (se), posunout (se)
 3. (začít) jednat, podniknout krok(y)
 4. (pře)stěhovat (se)
 5. přeložit koho
 6. to sth přestoupit, přejít kam, přeorientovat se na jinou činnost
 7. move towards/to sth spět, blížit se, přibližovat se k čemu
 8. postupovat, vyvíjet se situace ap.
 9. not to be moved stát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit
 10. sb to do sth přimět, pohnout koho k čemumove sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu
 11. dojmout
 12. navrhnout, předložit návrh ap.
 13. táhnout v šachu

Vyskytuje se v

move: move towards/tosth spět, blížit se, přibližovat se k čemu

move along: Move along!Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!

move on: move sb onnařídit pokračovat komu policista

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

round: move roundpřesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místo

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

downwards: move downwardssnižovat se míra ap.

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

house: move housepřestěhovat se změnit bydliště

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

outwards: move sth outwardpovytáhnout co zevnitř

right: move to the rightposunout se doprava na politickém spektru

shrewd: shrewd movechytrý tah životní ap.

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie výrobce ap.

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

close: She moved closer.Přiblížila se.

keep: Keep moving.Nezastavuj se.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

pohyb: get/start movingdát se do pohybu

pohyblivý: moving pavementpohyblivý chodník pojízdný

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

stěhovák: BrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover(s), AmE moving companystěhováci

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

dojmout: They were deeply moved.Byli hluboce dojati.

hnout: Don't move!, Freeze!Ani hnout!

hnout se: Don't move!, Stůj Freeze!Ani se nehni!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

hýbat se: Don't move!, Keep still!Nehýbej se!

odstěhovat se: He moved to the country.Odstěhoval se na venkov.

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

pohnout se: You moved!Ty ses pohnul!

pohybovat se: move from place to placepohybovat se z místa na místo

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přistěhovat se: We have just moved in.Právě jsme se přistěhovali.

stěhovat se: He is moving to his aunt's house.Stěhuje se k tetě.

šoupnout: Move over!Šoupni se!

tah: Whose move is it?Kdo je na tahu?

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

uvolnit: novějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move overuvolnit místo komu/čemu

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

zadek: move one's asspohnout zadkem hnout sebou

around: move aroundpřesouvat (se)