Hlavní obsah

moved [ˈmuːvd]

Vyskytuje se v

move: move towards/tosth spět, blížit se, přibližovat se k čemu

move along: Move along!Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!

move on: move sb onnařídit pokračovat komu policista

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

round: move roundpřesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místo

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

downwards: move downwardssnižovat se míra ap.

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

house: move housepřestěhovat se změnit bydliště

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

outwards: move sth outwardpovytáhnout co zevnitř

right: move to the rightposunout se doprava na politickém spektru

shrewd: shrewd movechytrý tah životní ap.

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

close: She moved closer.Přiblížila se.

keep: Keep moving.Nezastavuj se.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

pohyb: get/start movingdát se do pohybu

pohyblivý: moving pavementpohyblivý chodník pojízdný

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

přetáhnout: drag and drop sth, move sth by drag and dropvýp. přetáhnout co myší

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

dojmout: They were deeply moved.Byli hluboce dojati.

hnout: Don't move!, Freeze!Ani hnout!

hnout se: Don't move!, Stůj Freeze!Ani se nehni!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

odstěhovat se: He moved to the country.Odstěhoval se na venkov.

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

pohnout se: You moved!Ty ses pohnul!

pohybovat se: move from place to placepohybovat se z místa na místo

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přistěhovat se: We have just moved in.Právě jsme se přistěhovali.

stěhovat se: He is moving to his aunt's house.Stěhuje se k tetě.

šoupnout: Move over!Šoupni se!

tah: Whose move is it?Kdo je na tahu?

tempo: Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!hovor. Tempo!

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

uvolnit: novějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move overuvolnit místo komu/čemu

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

zadek: move one's asspohnout zadkem hnout sebou

around: move aroundpřesouvat (se)