Hlavní obsah

house

Podstatné jméno

  1. dům hl. rodinný, domek(small) family houserodinný domekthree-bedroom housedům se třemi ložnicemi
  2. (všichni) obyvatelé domumove housepřestěhovat se změnit bydliště
  3. restaurace, hostinec hl. specializovaný podniksteak housesteaková restaurace
  4. firma, salon módní, (bankovní) důmpublishing housenakladatelství, vydavatelství
  5. (the) House sněmovna v Británii či USAHouse of LordsSněmovna lordů, Horní sněmovna britského parlamentuHouse of CommonsDolní sněmovna britského parlamentuHouse of RepresentativesSněmovna reprezentantů v USA
  6. the house BrE, form.osazenstvo, všichni přítomní
  7. rod, významná rodina královská ap.
  8. hlediště, diváci v divadle, kině ap.

Přídavné jméno

  1. house winerozlévané víno (v restauraci) hl. neznačkové, nejlevnější nabízené na nápojovém lístku
  2. domácí, domovníhouse cleaningdomovní úklidhouse detectivehotelový detektiv

Slovní spojení

alehouse almshouse bathhouse boarding house boathouse chapter house clearing house clubhouse coffee house country house courthouse crack house doghouse doll's house doss-house farmhouse flophouse free house full house gatehouse glasshouse greenhouse guest house halfway house henhouse hothouse house arrest house lights house party house plant house-to-house houseboat housebound houseboy housebreaker housebreaking housecoat household householder househusband housekeeper housekeeping housemaid houseman housemaster housemate houseproud houseroom housewares housewarming housewife housework in-house jailhouse lighthouse lodging house madhouse manor house meeting house movie house open house outhouse penthouse playhouse poorhouse powerhouse public house publishing house roadhouse rooming house row house safe house schoolhouse slaughterhouse statehouse storehouse summer house terraced house town house warehouse wendy house wheelhouse whorehouse workhouse

Vyskytuje se v

charnel: kostnicecharnel (house)

common: dolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentuThe Commons, House of Commons

house: sněmovna v Británii či USA(the) House

safe: naprosto bezpečnýas safe as houses

semi-detached: půldomek, polovina dvojdomkusemi-detached (house)

tenement: bytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkamitenement (building)/house

arrest: domácí vězenípráv. house arrest

auction: aukční síň instituceauction house

bee: včelínbee house

benefit: příspěvek na bydleníekon. housing benefit

company: rejstříkový soud, obchodní rejstřík orgánBrE Companies House

co-operative: bytové družstvohousing co-operative

council: obecní bydlenícouncil housing

country house: hotel ve stylu venkovského sídlacountry house hotel

customs: celnice budova ap.customs house

financial: finanční dům, přen. finance osobní ap.financial house

finch: hýl mexickýhouse finch

gambling: kasino, herna (hazardu)gambling house

house arrest: uložit komu domácí/být v domácím vězeníplace sb/be under house arrest

housing: problém s bydlením, bytová otázkahousing problem

kit: montovaný domekstav. kit home/house

loom: tkalcovnaloom-house/shop

lower: Dolní sněmovnathe Lower House

Luxembourg: Lucemburkové rodthe House of Luxembourg

martin: jiřička obecnácommon house martin

municipal: městské/obecní bytymunicipal housing

plant: domácí rostlinyhouse plants

premise: domovní a provozní prostoryhousing and utility premises

proposal: předložit sněmovně návrh (zákona)lay a proposal before the House

row house: řadová zástavba, řadovkyrow houses

seaside: dům u mořeseaside house

shortage: nedostatek bytůhousing shortage

sparrow: vrabec domácíhouse sparrow

terraced house: řadová zástavba, řadovkyterraced houses

unit: bytová/ubytovací jednotkahousing/accommodation unit

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

little: Má ten nejkrásnější domeček.She's got the nicest little house.

make: Dům byl postaven z cihel.The house was made of brick.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

one: Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.He sold his house and moved to a smaller one.

reputed: Povídá se, že v tom domě straší.The house is reputed to be haunted.

very: právě v tomto doměin this very house

aukční: ekon. aukční síň firmaauction house

bílý: Bílý důmthe White House

bublina: realitní bublina předražené ceny nemovitostíhousing bubble

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)

domácí: mít domácí vězenídítě be grounded, soudem nařízené be under house arrest

domácnost: vést domácnostkeep house

domovní: domovní prohlídkahouse search

družstvo: bytové družstvohousing association

dům: rodinný důmfamily house

horní: horní sněmovnaupper chamber, v GB Upper House, House of Lords

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

komora: horní komorathe Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senate

lord: Sněmovna lordů horní sněmovna britského parlamentuHouse of Lords

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

panský: panské sídlomanor, (lordly) mansion, manor house

pokojový: pokojová rostlina/květinahouse/pot/indoor plant

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

prohlídka: práv. domovní prohlídkahouse search

příspěvek: ekon. příspěvek na bydleníhousing benefit

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

reprezentant: Sněmovna reprezentantůHouse of Representatives

rodinný: rodinný dům(one-)family/samostatný detached house

rostlina: pokojová rostlinaindoor/house plant

roubený: roubená stavba, roubený důmlog house/home

rozvod: (domovní) elektrické rozvody(house) wiring

řadový: řadový domekBrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town house

salon: módní salonfashion house

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

účet: na účet podniku víno ap. v restauracion the house

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vězení: přen. mít domácí vězenídítě be grounded, soudním příkazem be under house arrest

vykřičený: vykřičený důmhouse of ill fame, brothel, zast. bawdy house

vyprodaný: div. vyprodaný sálfull house

výstavba: bytová výstavbahousing construction

cihlový: cihlový důmbrick house

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

pokojný: pokojný důmquiet house

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

v, ve: Je v domě.He is in the house.

vycházet: Nevychází z domu.She doesn't leave the house.

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

zapálit: Zapálili mu dům.They set his house on fire.

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent, be master in one's own house

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.