Hlavní obsah

zavést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) koho kam lead, take, guide(do pokoje ap.) show sb swhzavést koho domůtake sb homeZavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.Zavedli mě do domu.They led me into the house.
  2. (instalovat) co kam install, put sth swh
  3. (vsunout) co kam insert, introduce sth swh
  4. (opatření ap.) co introduce(nový systém ap. též) implement(ustavit) establish sth

Vyskytuje se v

praxe: zavést co do praxeput sth into practice

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

discipline: zavést disciplínuimpose discipline

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

place: fungovat, být uplatňován/zaveden/využíván systém ap.be in place

restriction: zavést omezeníapply restrictions

show: Zavedli mě do její kanceláře.I was shown to her office.

zavést: zavést koho domůtake sb home