Hlavní obsah

zavést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) koho kam lead, take, guide(do pokoje ap.) show sb swhzavést koho domůtake sb homeZavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.Zavedli mě do domu.They led me into the house.
  2. (instalovat) co kam install, put sth swh
  3. (vsunout) co kam insert, introduce sth swh
  4. (opatření ap.) co introduce(nový systém ap. též) implement(ustavit) establish sth

Vyskytuje se v

praxe: zavést co do praxeput sth into practice

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

discipline: impose disciplinezavést disciplínu

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

place: be in placefungovat, být uplatňován/zaveden/využíván systém ap.

place: put sth in placezavést (do praxe)

restriction: apply restrictionszavést omezení

place: New measures were put in place.Byla zavedena nová opatření.

show: I was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.