Hlavní obsah

orientovat

Vyskytuje se v

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

knowledgeable: be knowledgeable in sthvyznat se, orientovat se v čem

reader: map reader= kdo se orientuje v mapě jak