Hlavní obsah

informovat

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  • koho o čem inform sb of sth, give sb information about sth(uvědomit) notifyform. apprise(oficiálně ap.) form. advise sb of sthprůběžně informovat kohokeep sb informedmylně informovat kohomisinform sb

Vyskytuje se v

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

nás: Informujte nás o tom.Inform us about it.

inform: inform osf(po)informovat se

inform: keep sb informed of/about sthprůběžně koho informovat

update: keep sb updatedprůběžně informovat koho o nejnovějším vývoji

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem