Hlavní obsah

inform [ɪnˈfɔːm]

Sloveso

  1. sb of/about sth oznámit komu co, informovat koho (o čem)inform osf(po)informovat sekeep sb informed of/about sthprůběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čem
  2. against/on sb donášet na koho, udat, prásknout koho
  3. sth by sth form. prodchnout, prostoupit, pronikat čím vlastností

Vyskytuje se v

sorry: S politováním vám oznamujeme...We are sorry to inform you...

informovat: průběžně informovat kohokeep sb informed

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

nás: Informujte nás o tom.Inform us about it.

oznámit: Oznámím mu to.I will inform him., I will let him know.

politování: S politováním vám oznamujeme...We are sorry to inform you...

zasvěcenec: pro zasvěcencefor those in the know, for the (well-)informed

inform: (po)informovat seinform osf