Hlavní obsah

sorry [ˈsɒrɪ]

Přídavné jméno-rrier, -rriest

  1. be sorry about sth, that litovat čeho, mrzet co kohoWe are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...
  2. feel/be sorry for sb litovat/být líto kohoI felt sorry for her.Bylo mi jí líto.
  3. žalostný, ubohý, bídný stav

Fráze

  1. I'm sorry to say ... Nerad to říkám ...

Vyskytuje se v

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

for: I am sorry for him.Je mi ho líto.

keep: Sorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

nuisance: Sorry to be a nuisance.Promiňte, že otravuji.

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

chtít: Sorry. It was no intention.Promiňte, já nechtěl.

líto: I am sorry about it.Je mi to líto.

litovat: I'm sorry.Lituji.

mrzet: sb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sthco koho mrzí

nerad: I am sorry/hate to bother you.Velmi nerad obtěžuji.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

politování: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

pozdě: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

prominout: omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!Promiňte!

přerušovat: I'm sorry to interrupt (you) ...Omlouvám se, že vás přerušuji ...

rušit: I am sorry to disturb you.Promiňte, že (vás) ruším.

splést si: Sorry, wrong number.Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonování

strašně: I'm terribly/awfully sorry.Je mi to strašně líto.

velice: I'm very sorry...Je mi to velice líto...

zamrzet: křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.Zamrzelo ho to.

zdržení: I'm sorry for the delay.Omlouvám se za to zdržení.

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

žalostný: He was a sorry sight.Byl na něj žalostný pohled.

řezat: Look before you leap., Better (to be) save than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

sorry: Sorry about that!To mě mrzí!