Hlavní obsah

bother [ˈbɒðə]

Vyskytuje se v

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

namáhat se: Nenamáhej se. neobtěžuj seDon't bother.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

vykašlat se: Vykašlal se na to. neudělal toHe didn't bother to do it.

zatěžko: Nebylo mu zatěžko udělat co.He took the bother to do sth.