Hlavní obsah

bother [ˈbɒðə]

Vyskytuje se v

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

namáhat se: Don't bother.Nenamáhej se. neobtěžuj se

nerad: I am sorry/hate to bother you.Velmi nerad obtěžuji.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

trápit: What is worrying/troubling/bothering you?Co tě trápí?

vykašlat se: He didn't bother to do it.Vykašlal se na to. neudělal to

zatěžko: He took the bother to do sth.Nebylo mu zatěžko udělat co.

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?