Hlavní obsah

bothered [ˈbɒðəd]

Přídavné jméno

  • by/about sth trápící se, soužící se, sužovaný čím, mající problémy s čím kterému něco vadí ap.I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

Vyskytuje se v

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

namáhat se: Don't bother.Nenamáhej se. neobtěžuj se

nerad: I am sorry/hate to bother you.Velmi nerad obtěžuji.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

trápit: What is worrying/troubling/bothering you?Co tě trápí?

vykašlat se: He didn't bother to do it.Vykašlal se na to. neudělal to

zatěžko: He took the bother to do sth.Nebylo mu zatěžko udělat co.

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co