Hlavní obsah

zatěžko

Příslovce

  • Nebylo mu zatěžko udělat co.He took the bother to do sth.komu je zatěžko udělat cosb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sth

Vyskytuje se v

zatěžko: komu je zatěžko udělat cosb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sth