Hlavní obsah

strašně

Příslovce

  1. (nepěkně) terribly, awfully, horriblyo vjemech pomocí příd. jménacítit se strašněfeel terrible/awful/ghastlyVypadala strašně.She looked awful.
  2. expr.(velmi) terribly, awfully, like hellJe mi to strašně líto.I'm terribly/awfully sorry.

Vyskytuje se v

nepořádek: Všude byl strašný nepořádek.The place was a real mess.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

nerad: Strašně nerad bych ...I would hate to ...

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

řešit: Strašně řeší svoji váhu. má mindrák ap.She's hung up about her weight.

strašný: strašná nehodaterrible accident

strašný: strašné počasíawful/dreadful/horrible weather

strašný: strašný kašelterrible cough

strašný: Mám strašnou žízeň.I am terribly thirsty.

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

horrible: horrible lookingstrašně vypadající

awful: feel awfulcítit se strašně

dreadful: look dreadfulvypadat strašně

hate: I would hate to ...Strašně nerad bych ...

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.

treat: She was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.