Hlavní obsah

hell [hel]

Podstatné jméno

Citoslovce

 • zvolání vyjadřující překvapení, nelibost ap.hovor.sakra, kruci, hergot

Fráze

 1. as hell jako čert, po čertech, pekelně zdůrazněníSure as hell.Na tuty., Tutově., Zcela jistě.
 2. hovor.for the hell of it jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslu
 3. until hell freezes over do aleluja, do soudného dne čekat, něco dělat ap.
 4. when hell freezes over naprší a uschne, pokvetou hrábě
 5. hovor.give sb hell udělat peklo, zatopit komu
 6. hovor.like hell prdlajs, leda houby
 7. a hell of a lot of sth hrozně moc čeho
 8. a/one hell of sth neuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění
 9. get the hell out of sth vypadnout odkud jít pryč
 10. hovor.the hell out of sb hrozně, děsně vynadat ap.
 11. hovor.there'll be hell to pay bude zle, to bude oheň na střeše
 12. hovor.play hell with sth (na)dělat paseku v čem, dát zabrat čemu
 13. raise hell about/over sth hovor. udělat pozdvižení kvůli čemu

Vyskytuje se v

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho