Hlavní obsah

awfully [ˈɔːflɪ or ˈɔːfəlɪ]

Vyskytuje se v

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

treat: She was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.

awful: feel awfulcítit se strašně