Hlavní obsah

extremely [ɪkˈstriːmlɪ]

Vyskytuje se v

exercise: exercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

extrém: zacházet do extrémugo to extremes

odklad: To nesnese odkladu.It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

krajnost: (za)jít do krajnostigo to extremes