Hlavní obsah

extremely [ɪkˈstriːmlɪ]

Vyskytuje se v

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

pomazání: the last rites, anointing of the sick, zast. extreme unctionposlední pomazání

extrém: go to extremeszacházet do extrému

odklad: It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.To nesnese odkladu.

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

krajnost: go to extremes(za)jít do krajnosti