Hlavní obsah

extreme [ɪkˈstriːm]

Vyskytuje se v

exercise: exercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

extrém: zacházet do extrémugo to extremes

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

krajnost: (za)jít do krajnostigo to extremes