Hlavní obsah

repressed [rɪˈprest]

Přídavné jméno

  1. trpící potlačenými pudy kdo potlačuje svoji přirozenost
  2. potlačovaný, přemáhaný pocit ap.repressed aggressionpotlačená agrese