Hlavní obsah

pressed [ˈprest]

Přídavné jméno

  • v tísni časové, finančníbe pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísnibe hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

Vyskytuje se v

press: press forsth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn, sešlápnout plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz, průkaz novináře

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

agentura: travel/press/investigative agencycestovní/tisková/vyšetřovací agentura

kachna: (press) canardnovinářská kachna

lis: hydraulic presshydraulický lis

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

plátek: tabloid, BrE gutter press, AmE scandal sheetbulvární plátek

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

prohlášení: press releasetiskové prohlášení

propadnout: start to panic, hovor. press the panic buttonpropadnout panice

reklama: press advertisingtisková reklama

seriózní: quality pressseriózní tisk

stisknout: zbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter releasestisknout spoušť

tisk: daily pressdenní tisk

tiskový: press agent/vlády ap. secretarytiskový mluvčí

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

zpráva: press releasetisková zpráva

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

mačkat: press/push a buttonmačkat tlačítko

naspěch: be in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for timemít naspěch

regionální: regional pressregionální tisk

spoušť: pull the trigger, při focení press the shutter releasestisknout spoušť

tíseň: be pressed for time/moneybýt v časové/ve finanční tísni

tlačítko: Push/Press the button.Stiskněte tlačítko.

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

zmáčknout: Press the button.Zmáčkněte tlačítko.

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého