Hlavní obsah

pressed [ˈprest]

Přídavné jméno

  • v tísni časové, finančníbe pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísnibe hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

press: press forsth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho

press: the presstisk noviny ap.

press: (printing) presstiskařský stroj

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

press: be pressed for timebýt v časové tísni

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

press: off the pressvytištěný, vyšlý tiskem publikace ap.

press: tech. press weldersvařovací lis

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

report: press reporttisková zpráva vydaná v tisku

press: press one's lips togethersevřít rty

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

agentura: cestovní/tisková/vyšetřovací agenturatravel/press/investigative agency

kachna: novinářská kachna(press) canard

lis: hydraulický lishydraulic press

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

prohlášení: tiskové prohlášenípress release

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

reklama: tisková reklamapress advertising

seriózní: seriózní tiskquality press

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

tisk: denní tiskdaily press

tisk: svoboda tiskufreedom of (the) press

tisk: bulvární tisktabloid/BrE hanl. gutter press, AmE scandal sheets

tiskový: tiskový mluvčípress agent/vlády ap. secretary

tiskový: tisková kancelářpress agency

tiskový: tisková konferencepress/news conference

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

zpráva: tisková zprávapro tisk press release, tiskem zveřejněná press report

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

mačkat: mačkat tlačítkopress/push a button

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time

regionální: regionální tiskregional press

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release

stisknout: Stiskněte tlačítko.Press the button.

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

tlačítko: Stiskněte tlačítko.Push/Press the button.

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

zmáčknout: Zmáčkněte tlačítko.Press the button.