Hlavní obsah

pressured [ˈpreʃəd]

Vyskytuje se v

blood pressure: take sb's blood pressurezměřit komu tlak

blood pressure: elevated/raised blood pressurezvýšený krevní tlak

blower: tech. pressure blowervysokotlaké dmychadlo

capillary: capillary pressurekapilární tlak

exert: exert pressure on sthtlačit na co o nádoru ap.

gauge: pressure gaugetlakoměr, manometr

hydrostatic: fyz. hydrostatic pressurehydrostatický tlak

inflationary: inflationary pressuresinflační tlaky

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

pressure: pressure groupnátlaková skupina

put: put pressure on sb/sthvyvíjet (ná)tlak na koho co

sore: med. pressure soreproleženina

top up: top up the tyre (pressure)dofouknout pneumatiku

tyre: tyre pressuretlak v pneumatikách

vessel: pressure vesseltlaková nádoba

under: I'm under pressure.Jsem pod tlakem.

hrnec: tlakový/Papinův hrnecpressure cooker

krevní: krevní tlakblood pressure

nátlak: vyvíjet nátlak na kohoexert pressure on sb, pressure sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

nízký: med. nízký krevní tlaklow blood pressure, hypotension

Papin: Papinův hrnecpressure cooker

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

tlak: tlak vzduchu/vodyair/water pressure

tlakový: med. tlakový obvazpressure bandage

tlakový: tlakový hrnecpressure cooker

vysokotlaký: vysokotlaký čističpressure washer, power washer

vysoký: med. vysoký (krevní) tlakhigh (blood) pressure

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

vzduch: meteor. tlak vzduchuair/atmospheric pressure

pod, pode: pod (ná)tlakemunder pressure

podrobit se: podrobit se nátlakuyield/submit to pressure

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure