Hlavní obsah

press [pres]

Sloveso

  1. sth swh (při)tisknout, (za)tlačit, vmáčknout co kampress one's lips togethersevřít rtyHe pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.
  2. sth stisknout, zmáčknout co knoflík, tlačítko ap.
  3. press for sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho
  4. sb naléhat, tlačit, dorážet na kohobe pressed for timebýt v časové tísni
  5. sth prosazovat co, trvat na čem
  6. on sb tížit, svírat koho, doléhat na koho vina, smutek ap.
  7. sth (up)on sb (v)nutit co komu
  8. sth (vy)žehlit, přežehlit, nažehlit co
  9. sth (vy)lisovat, vymačkat co

Vyskytuje se v

press: press forsth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn, sešlápnout plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz, průkaz novináře

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

agentura: travel/press/investigative agencycestovní/tisková/vyšetřovací agentura

kachna: (press) canardnovinářská kachna

lis: hydraulic presshydraulický lis

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

plátek: tabloid, BrE gutter press, AmE scandal sheetbulvární plátek

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

prohlášení: press releasetiskové prohlášení

propadnout: start to panic, hovor. press the panic buttonpropadnout panice

reklama: press advertisingtisková reklama

seriózní: quality pressseriózní tisk

stisknout: zbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter releasestisknout spoušť

tisk: daily pressdenní tisk

tiskový: press agent/vlády ap. secretarytiskový mluvčí

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

zpráva: press releasetisková zpráva

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

mačkat: press/push a buttonmačkat tlačítko

naspěch: be in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for timemít naspěch

regionální: regional pressregionální tisk

spoušť: pull the trigger, při focení press the shutter releasestisknout spoušť

tíseň: be pressed for time/moneybýt v časové/ve finanční tísni

tlačítko: Push/Press the button.Stiskněte tlačítko.

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

zmáčknout: Press the button.Zmáčkněte tlačítko.

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého