Hlavní obsah

press [pres]

Sloveso

  1. sth swh (při)tisknout, (za)tlačit, vmáčknout co kampress one's lips togethersevřít rtyHe pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.
  2. sth stisknout, zmáčknout co knoflík, tlačítko ap.
  3. press for sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho
  4. sb naléhat, tlačit, dorážet na kohobe pressed for timebýt v časové tísni
  5. sth prosazovat co, trvat na čem
  6. on sb tížit, svírat koho, doléhat na koho vina, smutek ap.
  7. sth (up)on sb (v)nutit co komu
  8. sth (vy)žehlit, přežehlit, nažehlit co
  9. sth (vy)lisovat, vymačkat co

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

report: press reporttisková zpráva vydaná v tisku

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

agentura: cestovní/tisková/vyšetřovací agenturatravel/press/investigative agency

kachna: novinářská kachna(press) canard

lis: hydraulický lishydraulic press

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

prohlášení: tiskové prohlášenípress release

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

reklama: tisková reklamapress advertising

seriózní: seriózní tiskquality press

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

tisk: denní tiskdaily press

tisk: svoboda tiskufreedom of (the) press

tisk: bulvární tisktabloid/BrE hanl. gutter press, AmE scandal sheets

tiskový: tiskový mluvčípress agent/vlády ap. secretary

tiskový: tisková kancelářpress agency

tiskový: tisková konferencepress/news conference

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

zpráva: tisková zprávapro tisk press release, tiskem zveřejněná press report

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

mačkat: mačkat tlačítkopress/push a button

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time

regionální: regionální tiskregional press

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release

stisknout: Stiskněte tlačítko.Press the button.

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

tlačítko: Stiskněte tlačítko.Push/Press the button.

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

zmáčknout: Zmáčkněte tlačítko.Press the button.