Hlavní obsah

pohnat

Dokonavé sloveso

  • pohnat koho před soud/k soudu(podat žalobu) take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, (postavit před soud) bring sb to justice

Vyskytuje se v

hold: činit koho zodpovědným za co, pohnat koho k zodpovědnosti za cohold sb responsible for sth

lawsuit: podat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporubring a lawsuit against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice