Hlavní obsah

vyhnat

Dokonavé sloveso

  1. (přimět odejít) koho odkud drive sb out of sth, force sb to leaveVyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.
  2. (vypudit) koho expel, banish(z pozice ap.) form. oust sbByli vyhnáni ze země.They were expelled from the country.
  3. expr.(způsobit zvýšení) co drive up, inflateexpr.(prudce) hovor. bump up sth

Vyskytuje se v

chase: odehnat, vyhnat, zahnat kohochase sb off

force: vyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.force up

vyhnat: Vyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.