Hlavní obsah

squeeze [skwiːz]

Vyskytuje se v

squeeze in: squeeze sth invměstnat, vmáčknout, vtěsnat co kam časově

squeeze out: be squeezed outof sth být vytlačen odkud z pozice ap., muset opustit co místo ap.

squeeze out: squeeze sth outof sb vymáčknout co z koho

stisk: stisk rukysqueeze of the hand, potřesení handshake

stisknout: stisknout komu rukupevně squeeze sb's hand

vecpat se: vecpat se dovnitřsqueeze in, squash in

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb

vtlačit se: Povedlo se mi tam vtlačit.I managed to squeeze in.

vytlačit: vytlačit zubní pastu na kartáčeksqueeze toothpaste onto the toothbrush