Hlavní obsah

sevřít

Dokonavé sloveso

  1. (pěst) co clench sth(rty ap.) press sth togethersevřít (ruku v) pěstclench one's fist
  2. (svorkou ap.) co clasp, clamp(stisknout ap.) squeeze(pevně uchopit) grip, grasp sthsevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, (silně) squeeze sbpevněji sevřít cotighten one's grip on sth

Vyskytuje se v

fist: sevřít/zatnout pěstclench one's fist

grip: pevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatřenítighten one's grip on sth

tighten: sevřít co pevnějitighten one's grip on sth

press: sevřít rtypress one's lips together

sevřít: sevřít (ruku v) pěstclench one's fist