Hlavní obsah

press [pres]

Sloveso

  1. sth swh (při)tisknout, (za)tlačit, vmáčknout co kampress one's lips togethersevřít rtyHe pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.
  2. sth stisknout, zmáčknout co knoflík, tlačítko ap.
  3. press for sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho
  4. sb naléhat, tlačit, dorážet na kohobe pressed for timebýt v časové tísni
  5. sth prosazovat co, trvat na čem
  6. on sb tížit, svírat koho, doléhat na koho vina, smutek ap.
  7. sth (up)on sb (v)nutit co komu
  8. sth (vy)žehlit, přežehlit, nažehlit co
  9. sth (vy)lisovat, vymačkat co

Vyskytuje se v

press: sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čehopress for

press-gang: sb být (násilně) naverbován do armádybe press-ganged

accelerator: šlápnout na plynpress the accelerator

bench: tlak vleže na lavičce posilovací cviksport. bench press

credentials: novinářský průkazpress credentials

drill: sloupová/stojanová/svislá vrtačkatech. drill press

extrusion: protlačovací lisextrusion press

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

hot: lisovaný za horkatech. hot-pressed

magnate: tiskový magnátpress magnate

mechanical: mechanický lismechanical press

military: zdvih činky z ramen nad hlavusport. military press

office: tisková kancelářpress office

photographer: fotoreportérpress photographer

popular: (běžný) tisk neodbornýpopular press

pressed: být v časové/finanční tísnibe pressed for time/money

press-up: kliky na jedné ruceone-arm(ed) press-ups

release: tisková zprávapress release

report: tisková zpráva vydaná v tiskupress report

home: snažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit copress sth home

agentura: cestovní/tisková/vyšetřovací agenturatravel/press/investigative agency

kachna: novinářská kachna(press) canard

lis: hydraulický lishydraulic press

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

prohlášení: tiskové prohlášenípress release

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

reklama: tisková reklamapress advertising

seriózní: seriózní tiskquality press

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

tisk: denní tiskdaily press

tiskový: tiskový mluvčípress agent/vlády ap. secretary

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

zpráva: tisková zprávapro tisk press release, tiskem zveřejněná press report

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

mačkat: mačkat tlačítkopress/push a button

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time

regionální: regionální tiskregional press

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

tlačítko: Stiskněte tlačítko.Push/Press the button.

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

zmáčknout: Zmáčkněte tlačítko.Press the button.

button: uhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svéhopress/push the right button