Hlavní obsah

reklama

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (doporučování zboží) advertising(propagace) promotion(zvyšování publicity) publicitytisková reklamapress advertisingklamavá reklamadeceptive advertising
  2. (na výrobek ap.) advertisementhovor. adBrE též advert(v televizi, rádiu) commercialtelevizní reklamyTV commercials

Vyskytuje se v

klamavý: klamavá reklamadeceptive/false advertising

přestávka: přestávka na reklamucommercial break

světelný: světelná reklamailluminated advertising

advertising: náklady na reklamuadvertising cost(s)

commercial: bez reklamy vysílání ap.commercial free

illuminated: světelná reklamailluminated advertising

package: reklama na obalu výrobkupackage advertizing

subliminal: podprahová reklama, reklama založená na podprahovém vnímánísubliminal advertising

TV: televizní reklamyTV commercials

reklama: tisková reklamapress advertising