Hlavní obsah

advertising, AmE+ advertizing [ˈædvəˌtaɪzɪŋ]

Vyskytuje se v

campaign: election/advertising campaignvolební/reklamní kampaň

display: display ads/advertisingobsahová reklama, reklama v obsahové síti digitální

illuminated: illuminated advertisingsvětelná reklama

package: package advertizingreklama na obalu výrobku

subliminal: subliminal advertisingpodprahová reklama