Hlavní obsah

trvat

Nedokonavé sloveso

  1. (jistou dobu) od kdy do kdy last from sth to sth(zabrat dobu) take(táhnout se) stretchJak dlouho trvá let?How long does the flight take?Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...
  2. (stále existovat) remain (in existence)(pokračovat) continue, persist, go on(platit ap.) stand, hold (good)(pocit, nemoc ap.) linger (on)Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).
  3. (na svém ap.) na čem insist on sth, hold out for sthtrvat na svémbe insistent, hovor. (neustoupit) stick to one's guns, stand one's ground, (prosazovat své tvrzení) press one's point

Vyskytuje se v

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

right: prosazovat svá práva, trvat na svých právechassert one's rights

short-lived: netrvat dlouho, nemít dlouhého trváníbe short-lived

stand: trvat na čem daných náležitostech ap.stand on sth

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

insistent: (Tvrdě) trvala na tom, že ...She was insistent that ...

long: Netrvalo to moc dlouho.It didn't take too long.

may: Ať to trvá dlouho.Long may it continue.

take: To (nám) potrvá léta.It will take (us) years.

run: mít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánovánobe running late

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point