Hlavní obsah

trvat

Nedokonavé sloveso

  1. (jistou dobu) od kdy do kdy last from sth to sth(zabrat dobu) take(táhnout se) stretchJak dlouho trvá let?How long does the flight take?Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...
  2. (stále existovat) remain (in existence)(pokračovat) continue, persist, go on(platit ap.) stand, hold (good)(pocit, nemoc ap.) linger (on)Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).
  3. (na svém ap.) na čem insist on sth, hold out for sthtrvat na svémbe insistent, hovor. (neustoupit) stick to one's guns, stand one's ground, (prosazovat své tvrzení) press one's point

Vyskytuje se v

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

right: assert one's rightsprosazovat svá práva, trvat na svých právech

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

insistent: She was insistent that ...(Tvrdě) trvala na tom, že ...

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno