Hlavní obsah

vyžadovat

Nedokonavé sloveso

  1. (domáhat se) co od koho require, demand sth from sb(trvat na) co insist on sth (vymáhat) form. exact sth from sbvyžadovat dochvilnostinsist on punctuality
  2. (vykazovat potřebu) co require sth(okolnosti ap.) call for sth(k provedení ap.) take, demand(nést s sebou) involve(potřebovat) need sthTato práce vyžaduje přesnost.This work requires precision.Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.