Hlavní obsah

žádat

Nedokonavé sloveso

  1. (chtít) (koho o) co ask (sb for) sthform. request(požadovat) demand(žádostí) apply for sth(učinit žádost) make a request for sth(apelovat na) appeal for sth to sb(nárokovat) claim sth(peticí ap.) petition sthžádat o místo/práciapply for a job
  2. (prosit) koho o co ask sb for sth(naléhavě prosit) plead(poníženě) beg, supplicate sb to do sth
  3. žádat (si) kniž.(vyžadovat) co require, demandžádat (si) kniž.hovor. want sthžádat (si) kniž.(zabrat ap.) takežádat (si) kniž.(náležité opatření ap.) call for

Vyskytuje se v

nemožný: žádat nemožnéask for the impossible

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

rada: (po)žádat koho o raduask sb's advice

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit visa

právě: Právě o to žádal.That's what he asked for.

svolení: (po)žádat koho o svoleníask sb's permission

výkupné: žádat výkupné za kohohold sb (to) ransom/AmE též for ransom

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

call: call for an investigationžádat o prošetření

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

explanation: demand an explanation from sbžádat vysvětlení po kom

hold: hold sb (to) ransomžádat výkupné za koho, přen. vydírat koho v bezvýchodné

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

request: All guest are requested to park ...Žádáme všechny hosty, aby parkovali...

unasked: They did it unasked.Udělali to, aniž by je někdo žádal.