Hlavní obsah

žádat

Nedokonavé sloveso

  1. (chtít) (koho o) co ask (sb for) sthform. request(požadovat) demand(žádostí) apply for sth(učinit žádost) make a request for sth(apelovat na) appeal for sth to sb(nárokovat) claim sth(peticí ap.) petition sthžádat o místo/práciapply for a job
  2. (prosit) koho o co ask sb for sth(naléhavě prosit) plead(poníženě) beg, supplicate sb to do sth
  3. žádat (si) kniž.(vyžadovat) co require, demandžádat (si) kniž.hovor. want sthžádat (si) kniž.(zabrat ap.) takežádat (si) kniž.(náležité opatření ap.) call for

Vyskytuje se v

nemožný: žádat nemožnéask for the impossible

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

rada: (po)žádat koho o raduask sb's advice

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit visa

právě: Právě o to žádal.That's what he asked for.

svolení: (po)žádat koho o svoleníask sb's permission

výkupné: žádat výkupné za kohohold sb (to) ransom/AmE též for ransom

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

asylum: žádat o politický azylapply for political asylum

call: žádat o prošetřenícall for an investigation

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

claim: žádat si čí pozornostclaim sb's attention

permission: (po)žádat o dovoleníask (for) permission

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

visa: (za)žádat o vízumapply for a visa

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

unasked: Udělali to, aniž by je někdo žádal.They did it unasked.

žádat: žádat o místo/práciapply for a job