Hlavní obsah

ask [ɑːsk AmE æsk]

Vyskytuje se v

ask in: ask sb inpozvat koho dál

ask out: ask sb outpozvat (někam) koho ven, na rande ap.

alms: ask for almsžebrat

hand: ask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

question: ask a questionpoložit otázku, zeptat se (na něco)

question: ask questionsptát se, dotazovat se

riddle: ask sb a riddledát komu hádanku

direction: ask (for) directionszeptat se na cestu

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

keep: He keeps asking me ...Pořád se mě ptá ...

myself: I ask myself ...Ptám se sám sebe ...

time: He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.

way: We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.

without: She did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.