Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (na základě) čeho according to sth, by sth, on the basis of sthpodle skutečného příběhu film ap.based on true storysoudě podle jeho věkujudging by his agepodle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...podle abecedyin alphabetical order, alphabetically
  2. (v souladu s) čeho in accord(ance) with, in compliance with sth(dle) according to, by, based on sth(pojmenovat) after(podle úpravy, smlouvy ap.) under, as per sthByl pojmenován podle ...He was named after ...podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, (patrně) apparently, (podle toho, co se říká) by all accounts
  3. (s odvoláním na) according topodle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

Vyskytuje se v

abeceda: podle abecedyalphabetically, in alphabetical order

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

plán: podle plánu(according) to (the) plan, as planned, dle harmonogramu as scheduled

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

předpis: podle předpisůaccording to regulations, přen. by the book

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

hodinky: podle mých hodinekby my watch

názor: podle mého názoruin my opinion

propočet: podle propočtůaccording to calculations

předloha: film podle předlohy ...film based on the novel ...

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

soudit: Soudě podle ...Judging by/from ...

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

volba: podle vlastní volbyof one's choice