Hlavní obsah

vyjádření

Vyskytuje se v

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb

uspokojení: vyjádřit uspokojení nad čímexpress satisfaction with sth

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth

call: výzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.call for expressions of interest

express: vyjádřit seexpress osf

put: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

sorrow: vyjádřit svůj zármutek nad čímexpress one's sorrow at sth

sympathy: vyjádřit komu (upřímnou) soustrastoffer one's sympathy to sb

tribute: vzdát hold, vyjádřit poklonu komupay tribute to sb

unavailable: odmítat se (k věci) vyjádřitbe unavailable for comment

utterance: (ne)vyjádřit cogive (no) utterance to sth

come out: Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...She came out in favour of ...

concern: Vyjádřili obavy ohledně ...They expressed concern about ...

condolence: projevit/vyjádřit soustrast komuoffer/express one's condolences to sb

vote of thanks: Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.She proposed a vote of thanks to him.

declare: vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorovědeclare for/against sth

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words