Hlavní obsah

concern [kənˈsɜːn]

Podstatné jméno

  1. about/over sth starost, obavy, znepokojení ohledně čehoThey expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...
  2. concerns zájmy politické ap.

Vyskytuje se v

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

immediately: přímo se týkat čehoimmediately concern sth

misplaced: Vaše obavy nejsou na místě.Your concern is misplaced.

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern