Hlavní obsah

starost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obava) worry, concern(problém) hovor. headache(úzkostlivá) anxiety for/about sthNedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., (jenom klid) Take it easy!mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthdělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sb/sth, fret about/over sth
  2. (péče) o koho/co care(odpovědnost za svěřené) charge of sb/sthTo není tvoje starost!That's not your concern., (do toho ti nic není) That's not/none of your business.vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sthmít co na starost(i)(vést ap.) be in charge of sth, be responsible for sth, (starat se) take care of sb, look after sb

Vyskytuje se v

dělat: dělat starosti komutrouble, worry sb

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

mít: mít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sth

působit: působit komu starostiworry sb

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

vedení: mít na starosti vedení čehobe in charge of sth

utápět: utápět starosti v alkoholube drowning one's sorrows in drink

anxiety: anxiety for/about sthúzkostlivá starost o co

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

charge: They are my charges.Mám je na starost.

trouble: She kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

worry: My main worry is ...Největší starost mi dělá ...