Hlavní obsah

worry [ˈwʌrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. obavy, starosti, trápení vnitřní stavpodstatné jméno nepočitatelné
  2. starost, obava, problémpodstatné jméno počitatelnéMy main worry is ...Největší starost mi dělá ...

Vyskytuje se v

worried: obávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho, mít starost o cobe worried about sth

being: Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.Being young, I didn't worry.

need: Nemusíš se obávat.You don't need to worry.

dělat: dělat starosti komutrouble, worry sb

mít: mít obavy (ohledně) čehobe worried about sth

působit: působit komu starostiworry sb

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

nemuset: Nemusíte se obávat.You needn't worry.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

obava: Buďte bez obav.Don't worry., Have no fear.

strach: Mám o něj strach.I am worried about him.

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

trápit se: Netrap se tím.Don't worry about it.

znepokojovat: Nenech se tím znepokojovat.Don't let it worry you.

worry: trápit se, mořit se, lopotit se s čímworry away at sth