Hlavní obsah

worrying [ˈwʌrɪɪŋ]

Vyskytuje se v

worried: be worried about sthobávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho

worried: get worriedzačít se obávat

worried: be worried sickbýt obavami bez sebe

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

need: You don't need to worry.Nemusíš se obávat.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

worry: My main worry is ...Největší starost mi dělá ...

dělat: dělat starosti komutrouble, worry sb

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

mít: mít obavy (ohledně) čehobe worried about sth

působit: působit komu starostiworry sb

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

starost: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sb/sth, fret about/over sth

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

nemuset: Nemusíte se obávat.You needn't worry.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

obava: Buďte bez obav.Don't worry., Have no fear.

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

strach: Mám o něj strach.I am worried about him.

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

trápit se: Netrap se tím.Don't worry about it.

znepokojovat: Nenech se tím znepokojovat.Don't let it worry you.