Hlavní obsah

worrying [ˈwʌrɪɪŋ]

Vyskytuje se v

worried: be worried about sthobávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho, mít starost o co

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

need: You don't need to worry.Nemusíš se obávat.

dělat: trouble, worry sbdělat starosti komu

mít: be worried about sthmít obavy (ohledně) čeho

působit: worry sbpůsobit komu starosti

starost: be worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthmít starost o koho/co

bát se: Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!Neboj se!

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

nemuset: You needn't worry.Nemusíte se obávat.

o: be afraid for, worry about sb/sthbát se o koho/co

obava: Don't worry., Have no fear.Buďte bez obav.

strach: I am worried about him.Mám o něj strach.

trápit: What is worrying/troubling/bothering you?Co tě trápí?

trápit se: Don't worry about it.Netrap se tím.

znepokojovat: Don't let it worry you.Nenech se tím znepokojovat.

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím