Hlavní obsah

worrying [ˈwʌrɪɪŋ]

Vyskytuje se v

worried: be worried about sthobávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho, mít starost o co

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

need: You don't need to worry.Nemusíš se obávat.

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím