Hlavní obsah

worriedly [ˈwʌrɪdlɪ]

Vyskytuje se v

mít: be worried about sthmít obavy (ohledně) čeho

starost: be worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthmít starost o koho/co

strach: I am worried about him.Mám o něj strach.

worried: be worried about sthobávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho, mít starost o co