Hlavní obsah

worriedly [ˈwʌrɪdlɪ]

Vyskytuje se v

worried: be worried about sthobávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho

worried: get worriedzačít se obávat

worried: be worried sickbýt obavami bez sebe

mít: mít obavy (ohledně) čehobe worried about sth

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

strach: Mám o něj strach.I am worried about him.