Hlavní obsah

strach

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (bázeň) z čeho fear of sth(zděšení) scare, frightform. dismaypřekonat strach z létáníovercome one's fear of flyingmít strach z koho/čehobe afraid/scared of sb/sthnahánět komu strachscare sbdostat strachget scared
  2. (obava) worry(úzkost) anxiety(zlá předtucha) apprehensionMám o něj strach.I am worried about him.

Vyskytuje se v

mít: mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

nahnat: nahnat komu strachmake sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a fright

panický: panický strachpanic, velké obavy dread

žádný: Žádný strach!(Have) no fear!

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

klepat se: klepat se strachyshiver with fear

neznámo: strach z neznámafear of the unknown

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

stísněný: strach ze stísněných prostorfear of confined spaces

výška: mít strach z výšekbe afraid of heights

z, ze: ze strachuout of fear

z, ze: strach z neznáméhofear of the unknown

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

afraid: make sb afraidnahnat strach komu, vystrašit koho

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

fearful: be fearful of sthobávat se čeho, mít strach z čeho

fright: give sb a frightvystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu

instil: instil fear in sb(postupně) nahnat strach komu

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

jumpy: get jumpydostat strach, znervóznět

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

panicky: feel panickymít panický strach, být vyděšený

scared: be scared of sb/sthbát se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

shriek: give a shriek of fearvyjeknout strachem

tremble: tremble with feartřást se strachem

fear: tremble with feartřást se strachem

shake: She was shaking with fear.Třásla se strachem.

squeal: give a squeal of fearstrachem vyjeknout