Hlavní obsah

dostat

Dokonavé sloveso

 1. (obdržet) co get, receive(získat) obtain(osobně) be given sthMohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?
 2. (nemoc ap.) co getform. contract sthhovor. catch sth(nakazit se) become infected with sth(onemocnět) fall ill, go down with sth(postupně získat) develop sthDostal chřipku.He fell ill with flu.Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.dostat rýmucatch a colddostat hladget hungry
 3. (rozum ap.) become, get, godostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve
 4. (s úsilím získat) get, obtain(dosáhnout) attain sthdostat přidáno na platuget a rise/AmE raise
 5. (zboží) receive
 6. (sehnat) get
 7. (s úsilím umístit) co kam get sth swh, odkud get sth out of sth
 8. (přinutit) koho kam get sb swh
 9. (být hubován ap.)Ty dostaneš!You'll catch it!dostat vynadánoget a dressing-down, be reprimanded, get an earful
 10. (chytit,trefit,zabít) get
 11. přen. expr.(překvapit, zaskočit) koho get sb
 12. (být zasažen dějem) get, receive(gól ap.) concededostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat pokutu za cobe fined for sth

Vyskytuje se v

dar: get sth as a giftdostat co darem

dostat se: come to powerdostat se k moci

hlad: be/get hungrymít/dostat hlad

infarkt: have a heart attackdostat infarkt

infekce: get an infection from sthdostat infekci z čeho

konflikt: come into conflict with sb/sthdostat se do konfliktu s kým/čím

milost: be pardoned, be granted a pardondostat milost

odměna: get sth as a reward for sthdostat co za odměnu za co

padák: get/be sacked/fired, get the axe/sack/birdhovor. dostat padáka vyhazov

pokuta: be fined for sthdostat pokutu za co

prémie: receive bonusdostat prémii

provaz: form. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swingdostat provaz být oběšen

příkaz: be ordered to do sthdostat příkaz udělat co

rozkaz: get an order, be commanded to do sthdostat rozkaz udělat co

rýma: have/catch a coldmít/dostat rýmu

skluz: fall behind scheduledostat se do skluzu, nabrat skluz

spád: gather/gain momentum, pick up speeddostat spád nabírat obrátky

strach: get scareddostat strach

styk: get/be in touch with sbdostat se do/být ve styku s kým

šlamastyka: get into a fixdostat se do šlamastyky

špice: get to the top/do vedení leaddostat se na špici

užší: be shortlisteddostat se do užšího výběru kandidát

vyhazov: be/get fired/sacked, get the axe, be given the sackdostat vyhazov

výpověď: be dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedostat výpověď z práce

vztek: get angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander updostat vztek na koho

zabrat: být poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringerdostat zabrat

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho

žízeň: get thirstydostat žízeň

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

jednička: He got an A on his paper.Dostal z písemky jedničku.

jízda: He was fined for speeding.Dostal pokutu za rychlou jízdu.

koruna: I got it for a song.Dostal jsem to za pár korun.

křeč: He got a cramp in his thigh.Dostal křeč do stehna.

lacině: I got it cheap.Dostal jsem to lacino.

nejvíc: He got the most money.Dostal nejvíce peněz.

ovace: He was given a standing ovation.Dostalo se mu mohutných ovací.

pakatel: get sth for a songdostat co za pakatel

podařit se: I managed to get there.Podařilo se mi tam dostat.

potíž: get into troubledostat se do potíží

pozice: take the leadsport. dostat se na vedoucí pozici

přes, přese: They managed to get across the road.Dostali se přes silnici.

přidat: I got a rise.Dostal jsem přidáno.

přidělit: be assigned/allotted sthdostat přiděleno co

přihrávka: collect/get a pass from sbdostat přihrávku od koho

smyk: go into a skiddostat se do smyku, dostat smyk

spojení: be/get in contact/touch with sbbýt ve/dostat se do spojení s kým

spor: get into an argument with sbdostat se do sporu s kým

stipendium: win/obtain/be granted a scholarshipzískat/obdržet/dostat stipendium

střet: come into conflict with sbdostat se do střetu s kým

špička: get to the topdostat se mezi špičku

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

úpal: get heatstrokedostat úpal

vyhubovat: He got told off/chided.Dostal vyhubováno.

vynadat: They got a good dressing down.Dostali pěkně vynadáno.

výprask: get a thrashing/hovor. hidingdostat výprask

zaplatit: They didn't get paid.Nedostali zaplaceno.

žihadlo: He was stung by ...Dostal žihadlo od ...

babka: get sth for a songdostat co za babku velmi lacino

frak: get a licking/beating/thrashingdostat na frak

kapka: get a ticking off, od šéfa ap. be on the mathovor. dostat kapky

koš: hovor. get the push, be turned downdostat košem

okap: (jump) out of the frying pan into the fire(dostat se) z deště pod okap

popředí: come to the foredostat se do popředí vyniknout ap.

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

rozum: přestat dělat hlouposti come to one's senses, nechat si domluvit ap. see sense, zmoudřet get wiserdostat rozum, přijít k rozumu

scestí: fall into bad waysdostat se na scestí

spár: fall into sb's clutchesdostat se komu do spárů do něčí moci

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

ulička: reach a deadlock/a stalemate/an impassedostat se do slepé uličky jednání ap.

zasloužit (si): get one's just deserts/duedostat co si kdo zaslouží

zelená: get the green light, svolení get the thumbs updostat zelenou

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

allot: be allotted sthdostat přiděleno co

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

ascend: ascend to powerdostat se k moci

back: get sth backdostat co zpátky peníze ap.

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

brainwave: have a brainwavedostat nápad

break: get a breakdostat (svoji) šanci na obrat k lepšímu ap.

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

chew up: be chewed updostat zabrat být poničen ap.

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

conditionally: be conditionally dischargeddostat podmíněný trest

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

debt: run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

dressing-down: get a dressing-downdostat vynadáno

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se, získat přístup kam

equilibrium: restore one's equilibriumuklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohody

extricate: extricate osf from sthvymanit se, dostat se, vyváznout z čeho potíží ap.

fine: be fined for sthdostat pokutu za co

flak: get a lot of flak from sbdostat kartáč od koho, být těžce kritizován kým

dostat: get hungrydostat hlad

fore: come to the foredostat se do popředí

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

give: be given sthdostat co

hand: come into sb's handsdostat se/přijít do ruky komu

hiding: get a hidingdostat výprask

hungry: get hungrydostat hlad, vyhladovět

hysterics: go into hystericsdostat hysterický záchvat

incriminate: incriminate osfvystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněním

injection: have an injectiondostat injekci

into: get into sthvlézt, nasednout, dostat se do čeho

jumpy: get jumpydostat strach, znervóznět

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

lead: take the leadujmout se vedení, dostat se do čela

leak: spring a leakdostat trhlinu, začít téct nádoba, loď ap.

licking: take a lickingdostat nářez

merry: get merrydostat se do nálady, líznout se alkoholem, lehce se opít

nitty-gritty: get down to the nitty-grittydostat se k jádru (věci)

nod: get the noddostat svolení

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

pay: get paiddostat zaplaceno

place: get a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.

power: come (in)to powerdostat se k moci

precedence: be given/get precedencedostat přednost

print: get into printdostat se do tisku být zveřejněn

public: become publicdostat se na veřejnost informace

red card: sport. be red cardeddostat červenou kartu hráč

refund: get a refunddostat zpět peníze za špatné zboží ap.

roasting: get a roastingdostat kartáč

sack: get the sackdostat padáka