Hlavní obsah

catch [kætʃ]

Slovesopt&pp caught

  1. chytit, chytnout, dopadnout zloděje ap.catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko
  2. sb/sth trefit, zasáhnout, udeřit koho/co rána ap.
  3. on/in sth (za)chytit se, uváznout kde, v čem noha ap.
  4. stihnout, chytit autobus ap.
  5. sb doing sth přistihnout koho při čem
  6. catch osf doing sth přistihnout (se) při čem při bezděčné činnosti ap.
  7. (za)chytit, postřehnoutcatch sight, catch a glimpse of sb/sthzahlédnout koho/co
  8. sb (za)stihnout koho na odchodu ap.
  9. be caught být zaskočen bouří ap.

Vyskytuje se v

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

attention: attract/catch sb's attentionpřitahovat/upoutat čí pozornost

breath: catch one's breathchytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti

breath: catch one's breath(za)lapat po dechu z šoku ap.

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cold: catch (a) coldnachladit se, dostat rýmu

eye: catch sb's eyeupoutat čí pozornost nápadné ap.

fire: catch firechytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se

fire: catch firedostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.

guard: catch sb off guardzaskočit, překvapit koho nepřipraveného

red-handed: be caught/catch sb red-handedbýt přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu

short: be caught/taken shortbýt zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu

sight: catch sight of sbzahlédnout, uvidět, spatřit koho

unawares: catch/take sb unawareszaskočit/překvapit/zastihnout koho nepřipraveného

bus: catch/miss the busstihnout/zmeškat autobus

camera: catch sth on camerazachytit co na film

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

chill: catch a chillnastudit se

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

driver: catch driverunášeč

glimpse: catch/get a glimpse of sb/sth(letmo) zahlédnout koho/co

glove: sport. catch glovelapačka v hokeji

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

infection: catch an infectionnakazit se

interest: catch sb's interestzaujmout koho

news: catch up on the newsdohnat zprávy zjistit, co se stalo nového

off-guard: catch sb off-guardzaskočit koho

off-guard: be caught off-guardbýt zaskočen

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

pants: hovor. catch sb with his pants downnachytat koho v trapné situaci

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci