Hlavní obsah

catch up

Vyskytuje se v

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.