Hlavní obsah

catch up

Vyskytuje se v

news: catch up on the newsdohnat zprávy zjistit, co se stalo nového

stáhnout: snížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sbstáhnout čí náskok

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.